Mit várnak el a német orvosi szakmai nyelvvizsgán az orvosoktól és a fogorvosoktól?

 

A vizsgán az orvosoknak és fogorvosoknak arról kell számot adniuk, hogy birtokában vannak olyan szintű német nyelvtudásnak, amely az orvosi hivatásuk gyakorlását lehetővé teszi.

Orvosi német 5A betegekkel folytatott kommunikáció során tartalmilag jelentősebb visszakérdezés nélkül meg kell érteni, mit mondott a páciens. Az orvosnak, fogorvosnak pedig folyékonyan kell beszélnie, könnyen értesse meg magát, ne okozzon gondot az anamnézis felvétele, a betegeket és hozzátartozóikat tájékoztatni tudja a leletek eredményéről, a betegségről, a további vizsgálatokról, beavatkozásokról, kezelésekről. El kell magyaráznia a kezelések és alternatív gyógymódok előnyeit és hátrányait is, a közöttük lévő különbségeket, mindezt olyan nyelvi szinten, hogy ne kelljen észrevehetően keresgélnie a szavakat, azaz folyamatos legyen a kommunikáció.

A kollégákkal folytatott megbeszélések alkalmával választékosan és világosan ki kell tudniuk fejezni magukat, hogy a félreértésekből kifolyólag ne kerüljön sor hibás diagnózisra vagy rossz döntésre a további terápiát illetően.

Írásban is erős nyelvtudásra van szükség, mert vezetni kell a dokumentációt, ki kell állítani a dokumentumokat.

 

A német orvosi kamarai szaknyelvi vizsga (Fachsprachprüfung) részei, követelmények

 

Azoknak, akik orvosként szeretnének dolgozni Németországban, az approbáció iránti kérelem benyújtásakor igazolniuk kell, hogy német nyelvből birtokában vannak a hivatásuk gyakorlásához szükséges nyelvtudásnak.

A nyelvi követelményeket és a szükséges nyelvvizsga letételét jogszabályban rögzítették.

A 2014. június 26/27-én megrendezett 87. egészségügyi miniszteri konferencia döntött arról, hogy a külföldi orvosoknak német nyelvből C1-es szintű, azaz felsőfokú szaknyelvvizsgát kell tenniük, hogy megkaphassák az approbációt. Ezen kívül rendelkezniük kell egy B2 szintű, vagyis középfokú német nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a felsőfokú orvosi szaknyelvi vizsgát ezen felül kell letenni a Német Orvosi Kamara előtt. Az orvosi szaknyelvvizsgára tehát az orvosi kamaránál kell jelentkezni.

 

Hol lehet orvosi kamarai szakmai nyelvvizsgát tenni német nyelvből?

 

Abban a tartományban kell az orvosi kamaránál jelentkezni nyelvvizsgára, amelyben szeretnél elhelyezkedni. A jelentkezési lap minden esetben elérhető az adott orvosi kamara honlapján, és online benyújtható.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a német orvosi kamarai szaknyelvvizsgára jelentkezéshez?

 

Minden esetben az adott tartományban illetékes orvosi kamaránál kell érdeklődni a benyújtandó dokumentumokról, de általában kérni szokták az alábbiakat:

  • kitöltött jelentkezési lap
  • Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) (Országos Egészségügyi és Szociális Hivatal) felszólítását tartalmazó levél, amelyben kérik a vizsga letételét
  • legalább B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
  • érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) másolata

A dokumentumokat általában postai úton vagy e-mailben lehet benyújtani, de erről is tájékoztató levelet fognak küldeni.

Ezt követően a tartományi orvosi kamara értesítőt küld az eljárási díjról, amelyet átutalással kell befizetni. A nyelvvizsga eljárási díja 420 euró.

Amint az összeg kifizetésre kerül, és beérkezik a kamarához, a kamara e-mailben kiküldi a vizsgára behívó értesítőt.


Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.

Hogyan zajlik a német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga?

 

Az orvosi kamara mindenképpen abból indul ki, hogy a vizsgázó orvos nyelvtudása B2 szintű, hiszen ezt a nyelvvizsga-bizonyítványának másolatával már a jelentkezéskor igazolnia kellett. Ennek megfelelően a vizsgázónak a szakmai nyelvi ismereteiről kell számot adnia a vizsgáztató bizottsággal folytatandó szakmai beszélgetés keretében. A német orvosi kamara előtti szaknyelvi vizsga felsőfokú, azaz C1 szintű nyelvismeretet követel meg.

A német orvosi kamarai szaknyelvvizsga esetében a vizsgázó a vizsgáztatóval folytat beszélgetést, tehát a nyelvvizsga nem páros vizsga.

A német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga vizsgabizottságában legalább egy orvos foglal helyet, azaz kollégák vizsgáztatnak.

Az orvosi szaknyelvvizsga méri a hallott szöveg értése, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeket. Az orvos szaktudását nem tesztelik.

A tartományi orvosi kamarai német nyelvvizsga 3 részből áll, időtartama vizsgarészenként kb. 20 perc, azaz összesen kb. 1 óra.

A vizsgán rövid jegyzeteket lehet készíteni, amit a vizsga során lehet használni.

Sikeres nyelvvizsga esetén a kamara kiállítja az erről szóló igazolást.

 

A német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga részei és feladatai

 

A vizsga elején bemutatkoznak a vizsgabizottsági tagok, és megkérik a vizsgázó orvost, röviden mutatkozzon be. Általában néhány személyes adatra és az addig megszerzett szakmai tapasztalatra érdemes kitérni.

 

  1. Szituációs párbeszéd az orvos és a beteg között: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak spontán, folyékony kommunikációval kielégítően kell felvennie az anamnézist és tájékoztatnia kell a beteget az esetleges beavatkozásokról, vizsgálatokról.

A vizsgázó feladata:

Anamnézisfelvételt kell folytatni a pácienssel, amely során alaposan ki kell kérdezni a személyes adatairól (pl. születési adatait, életkorát, testsúlyát, testmagasságát stb. fel kell jegyezni), aktuális panaszairól, korábbi betegségeiről, a gyógyszerszedésről és a családi anamnézist is fel kell venni. A beszélgetés során közölni kell a beteggel azt a betegséget, amelynek gyanúja felmerül az anamnézis során (Verdachtsdiagnose). Amennyiben a betegnek kérdései vannak, azokat meg kell válaszolni. A vizsgázónak javaslatokat kell tennie a diagnózishoz szükséges további vizsgálatokra és a terápiára. El kell magyarázni a betegnek a rá váró beavatkozásokat, vizsgálatokat.

Ezen szituációs feladat során laikusok számára is érthető megfogalmazást kell alkalmazni, és lehetőség szerint kerülni kell a szakszavak használatát.

A páciens szerepét egy, a teremben tartózkodó személy játssza el.

Az anamnézisfelvétel során a vizsgázó jegyzeteket készíthet. A feljegyzéseket nem kell átadni a vizsgabizottságnak, de a vizsga végén be kell adni.

 

  1. Írásos dokumentáció: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy képes az anamnézisfelvétel során feljegyzett információkat szaknyelven összefoglalni egy kolléga számára.

A vizsgázó feladata:

Az anamnézisfelvétel során feljegyzett információkat egy ún. Kurzbericht (rövid jelentés) formájában kell összefoglalni az orvos kolléga számára. Ennek elkészítéséhez egy strukturált nyomtatvány áll a vizsgázó rendelkezésére. A Kurzbericht megírásához a teremben biztosítanak egy laptopot, de kézzel is lehet írni. Az anamnézisfelvétel során készített jegyzeteket a vizsgázó használhatja a Kurzbericht megírásához.

A teremben a vizsgázó rendelkezésére áll egy német nyelvű orvosi szakszótár, amelyet a feladat megoldásához használhat.

 

  1. Orvos kollégával folytatott szituációs párbeszéd: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy félreértések nélkül képes megértetni magát az orvos kollégával.

A vizsgázó feladata:

A vizsgázó tájékoztatja a betegről az orvos végzettségű vizsgáztatót, aki a főorvos szerepét veszi át a feladat során, és megválaszolja a vizsgáztató kérdéseit az esettel kapcsolatban.

A vizsgarész végén a vizsgázó kap egy 5 orvosi szakkifejezést tartalmazó listát, a listán szereplő szakkifejezéseket szóban kell elmagyaráznia, és meg kell adnia a fogalom német megnevezését.

 

A fent leírt feladatok a Berlini Orvosi Kamara előtt leteendő orvosi szaknyelvi vizsga feladatai, amelyek az alábbi linken érhetők el:

https://www.aerztekammer-berlin.de/10arzt/61_Fachsprachpruefung/FSP_Aufgabenstellung_Stand-18-06-2015.pdf

Az orvosi kamarai szaknyelvvizsga feladatai kismértékben eltérhetnek a fent leírtaktól, mert a vizsgát az adott tartomány orvosi kamarája előtt kell letenni.

 


KAPCSOLÓDÓ BEJEGYZÉSEK ←

Orvosi szaknyelvi magánórák

Orvosi szaknyelvi magánórák

Itt megtalálsz minden fontos információt az általam tartott német orvosi szaknyelvi magánórákról.
Hogyan érdemes hozzálátni a német orvosi szaknyelv tanulásához?

Hogyan érdemes hozzálátni a német orvosi szaknyelv tanulásához?

Az orvosi szaknyelv tanulásának alapfeltétele az, hogy legyen erős középfokú aktív nyelvtudásod...
Mi kell az orvosoknak a németországi munkavállaláshoz?

Mi kell az orvosoknak a németországi munkavállaláshoz?

Ha Németországban, Svájcban vagy Ausztriában szeretnél munkát vállalni, akkor szükséged lesz nagyon jó német nyelvtudásra approbációra, amely kiállításának a legtöbb helyen törvényileg előírt feltétele a felsőfokú szakmai  és a középfokú általános nyelvvizsga, tehát német nyelvvizsga-bizo...
TELC Medizin német orvosi szaknyelvi vizsga

TELC Medizin német orvosi szaknyelvi vizsga

A TELC Medizin B2-C1 orvosi szakmai nyelvvizsga az alábbi készségeket méri: hallott szöveg értése (Hörverstehen) olvasott szöveg értése (Leseverstehen) nyelvtani, lexikai ismeretek (Sprachbausteine) íráskészség (schriftlicher Ausdruck) beszédkészség (mündlicher Ausdruck)   Az or...
Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.