Németországi orvosi kamara előtt leteendő szaknyelvi vizsga orvosok számára – minden, amit tudnod kell

Milyen nyelvvizsgát kell tenni, ha orvosként szeretnék Németországban dolgozni?

 

orvosi kamarai nyelvvizsgaAzoknak, akik orvosként szeretnének dolgozni Németországban, az approbáció iránti kérelem benyújtásakor igazolniuk kell, hogy német nyelvből birtokában vannak a hivatásuk gyakorlásához szükséges nyelvtudásnak.

A nyelvi követelményeket és a szükséges nyelvvizsgát jogszabályban rögzítették.

A 2014. június 26/27-én megrendezett 87. egészségügyi miniszteri konferencia döntött arról, hogy a külföldi orvosoknak német nyelvből C1-es szintű, azaz felsőfokú szaknyelvvizsgát kell tenniük, hogy megkaphassák az approbációt. Ezen kívül rendelkezniük kell egy B2 szintű, vagyis középfokú német nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a felsőfokú orvosi szaknyelvi vizsgát ezen felül kell letenni a Német Orvosi Kamara előtt. Az orvosi szaknyelvvizsgára tehát az orvosi kamaránál kell jelentkezni.

Hol lehet orvosi szakmai nyelvvizsgát tenni német nyelvből?

Abban a tartományban kell az orvosi kamaránál jelentkezni nyelvvizsgára, amelyben szeretnél elhelyezkedni. A jelentkezési lap minden esetben elérhető az adott orvosi kamara honlapján, és online benyújtható.

Milyen dokumentumok szükségesek a német orvosi kamarai szaknyelvvizsgára jelentkezéshez?

Minden esetben az adott tartományban illetékes kamaránál kell érdeklődni a benyújtandó dokumentumokról, de általában kérni szokták az alábbiakat:

  • kitöltött jelentkezési lap
  • Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) (Országos Egészségügyi és Szociális Hivatal) felszólítását tartalmazó levél, amelyben kérik a vizsga letételét
  • legalább B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
  • érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) másolata

A dokumentumokat általában postai úton vagy e-mailben lehet benyújtani, de erről is tájékoztató levelet fognak küldeni.

Ezt követően a tartományi orvosi kamara értesítőt küld az eljárási díjról, amelyet átutalással kell befizetni. A nyelvvizsga eljárási díja 420 euró.

Amint az összeg kifizetésre kerül, és beérkezik a kamarához, a kamara e-mailben kiküldi a vizsgára behívó értesítőt.

Hogyan zajlik a német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga?

A kamara mindenképpen abból indul ki, hogy a vizsgázó orvos nyelvtudása B2 szintű, hiszen ezt a nyelvvizsga-bizonyítványának másolatával már a jelentkezéskor igazolnia kellett. Ennek megfelelően a vizsgázónak a szakmai nyelvi ismereteiről kell számot adnia a vizsgáztató bizottsággal folytatandó szakmai beszélgetés keretében. A vizsga felsőfokú, azaz C1 szintű nyelvismeretet követel meg.

A német orvosi kamarai szaknyelvvizsga esetében a vizsgázó a vizsgáztatóval folytat beszélgetést, tehát a nyelvvizsga nem páros vizsga.

A német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga vizsgabizottságában legalább egy orvos foglal helyet, azaz kollégák vizsgáztatnak.

Az orvosi szaknyelvvizsga méri a hallott szöveg értése, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeket. Az orvos szaktudását nem tesztelik.

A tartományi orvosi kamarai német nyelvvizsga 3 részből áll, időtartama vizsgarészenként kb. 20 perc, azaz összesen kb. 1 óra.

A vizsgán rövid jegyzeteket lehet készíteni, amit a vizsga során lehet használni.

Sikeres nyelvvizsga esetén a kamara kiállítja az erről szóló

igazolást.

A német tartományi orvosi kamarai szaknyelvvizsga (Fachsprachprüfung) részei és feladatai

 

Rövid bemutatkozás

A vizsga elején bemutatkoznak a vizsgabizottsági tagok, és megkérik a vizsgázó orvost, röviden mutatkozzon be. Általában néhány személyes adatra és az addig megszerzett szakmai tapasztalatra érdemes kitérni.

  1. Szituációs párbeszéd az orvos és a beteg között: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak spontán, folyékony kommunikációval kielégítően kell felvennie az anamnézist és tájékoztatnia kell a beteget az esetleges beavatkozásokról, vizsgálatokról.

A vizsgázó feladata:

Anamnézisfelvételt kell folytatni a pácienssel, amely során alaposan ki kell kérdezni a személyes adatairól (pl. születési adatait, életkorát, testsúlyát, testmagasságát stb. fel kell jegyezni), aktuális panaszairól, korábbi betegségeiről, gyógyszerszedésről és a családi anamnézist is fel kell venni. A beszélgetés során közölni kell a beteggel azt a betegséget, amelynek gyanúja felmerül az anamnézis során (Verdachtsdiagnose). Amennyiben a betegnek kérdései vannak, azokat meg kell válaszolni. A vizsgázónak javaslatokat kell tennie a diagnózishoz szükséges további vizsgálatokra és a terápiára. El kell magyarázni a betegnek a rá váró beavatkozásokat, vizsgálatokat. Ezen szituációs feladat során laikusok számára is érthető megfogalmazást kell alkalmazni, és lehetőség szerint kerülni kell a szakszavak használatát.

A páciens szerepét egy, a teremben tartózkodó személy játssza el.

Az anamnézisfelvétel során a vizsgázó jegyzeteket készíthet. A feljegyzéseket nem kell átadni a vizsgabizottságnak, de a vizsga végén be kell adni.

  1. Írásos dokumentáció: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy képes az anamnézisfelvétel során feljegyzett információkat szaknyelven összefoglalni egy kolléga számára.

A vizsgázó feladata:

Az anamnézisfelvétel során feljegyzett információkat egy ún. Kurzbericht (rövid jelentés) formájában kell összefoglalni az orvos kolléga számára. Ennek elkészítéséhez egy strukturált nyomtatvány minta áll a vizsgázó rendelkezésére. A Kurzbericht megírásához a teremben biztosítanak egy laptopot, de kézzel is lehet írni. Az anamnézisfelvétel során készített jegyzeteket a vizsgázó használhatja a Kurzbericht megírásához.

A teremben a vizsgázó rendelkezésére áll egy német nyelvű orvosi szakszótár, amelyet a feladat megoldásához használhat.

  1. Orvos kollégával folytatott szituációs párbeszéd: kb. 20 perc

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy félreértések nélkül képes megértetni magát az orvos kollégával.

A vizsgázó feladata:

A vizsgázó tájékoztatja a betegről az orvos végzettségű vizsgáztatót, aki a főorvos szerepét veszi át a feladat során, és megválaszolja a vizsgáztató kérdéseit az esettel kapcsolatban.

A vizsgarész végén a vizsgázó kap egy 5 orvosi szakkifejezést tartalmazó listát, a listán szereplő szakkifejezéseket szóban kell elmagyaráznia, és meg kell adnia a fogalom német megnevezését.

A fent leírt feladatok a Berlini Orvosi Kamara előtt leteendő orvosi szaknyelvi vizsga feladatai, amelyek az alábbi linken érhetők el:

https://www.aerztekammer-berlin.de/10arzt/61_Fachsprachpruefung/FSP_Aufgabenstellung_Stand-18-06-2015.pdf

Az orvosi kamarai szaknyelvvizsga feladatai kismértékben eltérhetnek a fent leírtaktól, mert a vizsgát az adott tartomány orvosi kamarája előtt kell letenni.

A tartományi orvosi kamarák elérhetőségeit itt találod:

https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/landesaerztekammern/adressen/


Hogyan készülj fel az orvosi kamarai nyelvvizsgára, hogy elsőre sikerüljön?

Több mint 5 éve foglalkozom orvosi kamarai szaknyelvi vizsgára felkészítéssel, mind a német, mind az osztrák orvosi kamarai felsőfokú német nyelvvizsgákra. Tanítványaimnál a sikerarány eddig 100%-os, mivel mindegyiküknek elsőre sikerült a felsőfokú orvosi kamarai szaknyelvvizsga.

Itt olvashatod azoknak a tanítványaimnak az ajánlásait, akik velem készültek fel a német, illetve osztrák orvosi kamarai nyelvvizsgákra:

Dóra

Első próbálkozásra sikerült teljesítenem a felsőfokú német orvosi kamarai nyelvvizsgát, kevesebb, mint két hónap alatt

Már az egyetemen eldöntöttem, hogy Németországban szeretnék dolgozni a diplomám megszerzése után, de ennek pár éve feltétele lett a Német Orvosi Kamara előtti felsőfokú szakmai nyelvvizsga sikeres abszolválása is.
Gimnáziumban már tanultam németet, de az orvosi egyetem mellett sajnos nem maradt időm a nyelv gyakorlására, így nagyon félve indultam neki ennek a próbatételnek, sőt már a nyelvvizsga előtt is szükségem volt egy biztos nyelvtudásra az állásinterjúk miatt. Az interneten találtam rá Ildikóra, és mivel az egész felkészülés során ingáztam külföld és Magyarország között, így remek lehetőségnek tűnt, hogy Skype-on is tart órákat.
Ildikó az első pillanattól kezdve maximális szakmai profizmust mutatott, mindenre volt terve, és már az első ingyenes megbeszélés után úgy éreztem, hogy nekem erre van szükségem, annyi hasznos információt mondott. Ez után következett az ingyenes szintfelmérő és az ingyenes próbaóra. Én először állásinterjúra felkészítő órákat vettem, ami olyan magabiztosságot adott, amivel remekül sikerült Németországban az interjú. Ezt követték a Német Kamarai vizsgára felkészítő órák, amik jól felépítettek és változatosak voltak, minden fontos témát érintettünk, amikkel találkozhattam a nyelvvizsgán. Ezen felül Ildikó azt is elintézte, hogy más orvos kollégákkal is tartsunk órákat, hogy a vizsga harmadik részére még tökéletesebben fel tudjunk készülni. Ildikó az órák időpontjának megválasztásában is nagyon rugalmas, ami nekem fontos szempont volt. Az órákon ő készíti a jegyzetet, így nekem nem kellett a jegyzeteléssel bajlódnom. Végezetül, amikor a vizsga írásbeli részét akartam gyakorolni, abban is maximális segítséget nyújtott részletes és precíz javításával.
Összességében elmondhatom, hogy a kezdeti félelmeim leküzdésében hatalmas szerepe volt Ildikónak; és kevesebb, mint két hónap alatt eljutottunk egy olyan szintre, amellyel bátran mertem nekivágni a  felsőfokú orvosi kamarai nyelvvizsgának, amit szerencsére első próbálkozásra sikerült teljesítenem.

Dóra, orvos, Németország

5.0
2018-10-20T10:11:04+00:00

Dóra, orvos, Németország

Dóra
Már az egyetemen eldöntöttem, hogy Németországban szeretnék dolgozni a diplomám megszerzése után, de ennek pár éve feltétele lett a Német Orvosi Kamara előtti felsőfokú szakmai nyelvvizsga sikeres abszolválása is. Gimnáziumban már tanultam németet, de az orvosi egyetem mellett sajnos nem maradt időm a nyelv gyakorlására, így nagyon félve indultam neki ennek a próbatételnek, sőt már a nyelvvizsga előtt is szükségem volt egy biztos nyelvtudásra az állásinterjúk miatt. Az interneten találtam rá Ildikóra, és mivel az egész felkészülés során ingáztam külföld és Magyarország között, így remek lehetőségnek tűnt, hogy Skype-on is tart órákat. Ildikó az első pillanattól kezdve maximális szakmai profizmust mutatott, mindenre volt terve, és már az első ingyenes megbeszélés után úgy éreztem, hogy nekem erre van szükségem, annyi hasznos információt mondott. Ez után következett az ingyenes szintfelmérő és az ingyenes próbaóra. Én először állásinterjúra felkészítő órákat vettem, ami olyan magabiztosságot adott, amivel remekül sikerült Németországban az interjú. Ezt követték a Német Kamarai vizsgára felkészítő órák, amik jól felépítettek és változatosak voltak, minden fontos témát érintettünk, amikkel találkozhattam a nyelvvizsgán. Ezen felül Ildikó azt is elintézte, hogy más orvos kollégákkal is tartsunk órákat, hogy a vizsga harmadik részére még tökéletesebben fel tudjunk készülni. Ildikó az órák időpontjának megválasztásában is nagyon rugalmas, ami nekem fontos szempont volt. Az órákon ő készíti a jegyzetet, így nekem nem kellett a jegyzeteléssel bajlódnom. Végezetül, amikor a vizsga írásbeli részét akartam gyakorolni, abban is maximális segítséget nyújtott részletes és precíz javításával. Összességében elmondhatom, hogy a kezdeti félelmeim leküzdésében hatalmas szerepe volt Ildikónak; és kevesebb, mint két hónap alatt eljutottunk egy olyan szintre, amellyel bátran mertem nekivágni a  felsőfokú orvosi kamarai nyelvvizsgának, amit szerencsére első próbálkozásra sikerült teljesítenem.
Máté, orvos, Ausztria

2 hónap alatt meglett az osztrák orvosi kamarai felsőfokú nyelvvizsgám

Külföldi munkavállalás és az ehhez szükséges, az Osztrák Orvosi Kamara  által szervezett felsőfokú szakmai nyelvvizsgára való felkészítés céljából kezdtem el látogatni Ildikó óráit. Az órák menete és tematikája is ennek megfelelően alakult.  Az órák látogatására személyesen és online is lehetőségem volt, sőt, több szintén szakmai nyelvet tanuló orvossal is voltak közös óráim.

A Tanárnő az órákra megfelelő mennyiségű anyagot biztosított, melyet felkészültségének és precizitásának köszönhetően professzionális módon tudtunk feldolgozni. Az általa kiadott órai jegyzetek a későbbiekben nagy segítséget jelentettek a vizsgára készülés során. Az órák időpontját időbeosztásomnak megfelelően, rugalmasan tudtuk egyeztetni. A szakmai témák feldolgozásán kívül Ildikó segítséget nyújtott német nyelvű önéletrajzom és motivációs levelem elkészítésében is.
Áldozatos munkájának hála 2 hónap felkészülést követően sikeres nyelvvizsgát tettem.
Bárkinek bátran ajánlom, aki igényes, precíz és hatékony személyre szabott nyelvoktatásra vágyik!

Máté, orvos, Ausztria

5.0
2018-10-11T10:21:21+00:00

Máté, orvos, Ausztria

Máté, orvos, Ausztria
Külföldi munkavállalás és az ehhez szükséges, az Osztrák Orvosi Kamara  által szervezett felsőfokú szakmai nyelvvizsgára való felkészítés céljából kezdtem el látogatni Ildikó óráit. Az órák menete és tematikája is ennek megfelelően alakult.  Az órák látogatására személyesen és online is lehetőségem volt, sőt, több szintén szakmai nyelvet tanuló orvossal is voltak közös óráim. A Tanárnő az órákra megfelelő mennyiségű anyagot biztosított, melyet felkészültségének és precizitásának köszönhetően professzionális módon tudtunk feldolgozni. Az általa kiadott órai jegyzetek a későbbiekben nagy segítséget jelentettek a vizsgára készülés során. Az órák időpontját időbeosztásomnak megfelelően, rugalmasan tudtuk egyeztetni. A szakmai témák feldolgozásán kívül Ildikó segítséget nyújtott német nyelvű önéletrajzom és motivációs levelem elkészítésében is. Áldozatos munkájának hála 2 hónap felkészülést követően sikeres nyelvvizsgát tettem. Bárkinek bátran ajánlom, aki igényes, precíz és hatékony személyre szabott nyelvoktatásra vágyik!
Bence

Olyan nyelvtudást szereztem, amivel boldogulni tudok a svájci mindennapokban és a kórházi életben is

Azért kezdtem el a német nyelv tanulását, mert határozott elképzelésem volt, hogy német nyelvterületen szeretnék dolgozni az egyetemet követően. A közös munkát 2017 szeptemberében kezdtük el Ildivel. Egy nagyon kicsi tapasztalatom már volt a némettel kapcsolatban, de gyakorlatilag a nulláról indultunk. A közös munkánk bő 2 évig tartott, ebből másfél évig a német nyelvtant vettük át és az azt követő fél évben orvosi szaknyelvi órákra jártam. Az órák leszervezése, Ildi felkészültsége és tudása, a tananyag átadásának stílusa, módja mindig profin működött.


Mindennel elégedett voltam. Továbbá, ha valaki német orvosi szaknyelvi órákra jár, akkor van lehetőség a többi tanítvánnyal közös, szimulációs órákat tartani, ami nagyon hasznos. Még hosszú folyamat, hogy a magamtól elvárt szinten beszéljek, de a két év alatt a közös munkának köszönhetően olyan alapokat kaptam, amikre már magamtól is tudok építkezni és olyan nyelvtudást, amivel jelenleg boldogulni tudok a svájci mindennapokban és a kórházi életben is.

Bóka Bence, orvos, Svájc, Winterthur

5.0
2020-01-05T20:01:18+00:00

Bóka Bence, orvos, Svájc, Winterthur

Bence
Azért kezdtem el a német nyelv tanulását, mert határozott elképzelésem volt, hogy német nyelvterületen szeretnék dolgozni az egyetemet követően. A közös munkát 2017 szeptemberében kezdtük el Ildivel. Egy nagyon kicsi tapasztalatom már volt a némettel kapcsolatban, de gyakorlatilag a nulláról indultunk. A közös munkánk bő 2 évig tartott, ebből másfél évig a német nyelvtant vettük át és az azt követő fél évben orvosi szaknyelvi órákra jártam. Az órák leszervezése, Ildi felkészültsége és tudása, a tananyag átadásának stílusa, módja mindig profin működött. Mindennel elégedett voltam. Továbbá, ha valaki német orvosi szaknyelvi órákra jár, akkor van lehetőség a többi tanítvánnyal közös, szimulációs órákat tartani, ami nagyon hasznos. Még hosszú folyamat, hogy a magamtól elvárt szinten beszéljek, de a két év alatt a közös munkának köszönhetően olyan alapokat kaptam, amikre már magamtól is tudok építkezni és olyan nyelvtudást, amivel jelenleg boldogulni tudok a svájci mindennapokban és a kórházi életben is.
lili

1 hónap felkészülés után sikerült a Német Orvosi Kamara felsőfokú szaknyelvvizsgája

Külföldi munkavállalás miatt kerestem olyan német nyelvtanárt, aki a Német Orvosi Kamara C1-es szaknyelvvizsgájára tart felkészítést. A keresés során már hamar megtaláltam Ildikót, aki nagyon készséges volt. Sajnos mivel budapesti vagyok, az óráinkat nem lehetett személyesen megtartani, így a Skype-os megoldást választottam, amivel kapcsolatban az elején kicsit szkeptikus voltam, de Ildikó nagyon felkészült
ilyen szempontból is.
Az első ismerkedős óra után mindenki kap egy próbaórát, amin megtapasztalhatod, hogy milyen módszerekkel dolgozik Ildikó és eldöntheted, hogy számodra ez mennyire testhezálló. Az órák menetét nagyrészt magad határozhatod meg, de amennyiben bizonytalan lennél, nem kell aggódni, mert Ildikónak már kész terve van az órára. Nekem lehetőségem volt hasonló helyzetben levő orvosokkal is közös órán részt venni, ami nagyon jó tapasztalat volt a vizsgára.
Ildikónak nagyon sok jó anyaga van a felkészüléshez, és minden órán készít egy rövid jegyzetet, amin látod, hogy min kell még javítani. Az órák időpontjait te választhatod meg, Ildikó nagyon rugalmas, ezen kívül is bármikor keresheted és küldhetsz neki írott anyagot, amit nagyon hamar kijavít. 1 hónap felkészülés után sikerült megcsinálnom a nyelvvizsgát, ami a németórák nélkül elég elképzelhetetlen lett volna.

Lili, orvos, Németország

5.0
2018-10-14T21:25:25+00:00

Lili, orvos, Németország

lili
Külföldi munkavállalás miatt kerestem olyan német nyelvtanárt, aki a Német Orvosi Kamara C1-es szaknyelvvizsgájára tart felkészítést. A keresés során már hamar megtaláltam Ildikót, aki nagyon készséges volt. Sajnos mivel budapesti vagyok, az óráinkat nem lehetett személyesen megtartani, így a Skype-os megoldást választottam, amivel kapcsolatban az elején kicsit szkeptikus voltam, de Ildikó nagyon felkészült ilyen szempontból is. Az első ismerkedős óra után mindenki kap egy próbaórát, amin megtapasztalhatod, hogy milyen módszerekkel dolgozik Ildikó és eldöntheted, hogy számodra ez mennyire testhezálló. Az órák menetét nagyrészt magad határozhatod meg, de amennyiben bizonytalan lennél, nem kell aggódni, mert Ildikónak már kész terve van az órára. Nekem lehetőségem volt hasonló helyzetben levő orvosokkal is közös órán részt venni, ami nagyon jó tapasztalat volt a vizsgára. Ildikónak nagyon sok jó anyaga van a felkészüléshez, és minden órán készít egy rövid jegyzetet, amin látod, hogy min kell még javítani. Az órák időpontjait te választhatod meg, Ildikó nagyon rugalmas, ezen kívül is bármikor keresheted és küldhetsz neki írott anyagot, amit nagyon hamar kijavít. 1 hónap felkészülés után sikerült megcsinálnom a nyelvvizsgát, ami a németórák nélkül elég elképzelhetetlen lett volna.
Dr. Vanya Melinda

Mind szókincs, mind a Berichtek írásában sikerült egy erős alapot nyújtania az itteni svájci munkavállaláshoz

Dr. Vanya Melinda vagyok, foglalkozás-egészségügyi szakorvos és nőgyógyász rezidens, külföldi munkavállalás miatt kezdtem el Piróth Ildikó órájára járni. Már az elején hozzá szeretném tenni, hogy nagyon nehéz volt kifejezetten orvosi szaknyelvet oktató német tanárt találni és rendkívül örültem, amikor sikerült rátalálnom. Rengeteget tanultam és fejlődtem az elmúlt fél évben és ezt neki köszönhetem.


Az órákra mindig precízen és alázatosan készül és mind szókincs, mind a Berichtek írásában sikerült egy erős alapot nyújtania az itteni svájci munkavállaláshoz. Mindemellett az órák rendkívül jó hangulatban teltek mind a személyes, mind a Skype-on tartott órák. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a konzílium szimulációk rendkívül tetszettek és igyekszem én is segíteni az újonnan külföldre készülő rezidenseknek  és szakorvosoknak, esetleg hallgatóknak, mert én is sokat tanultam ezekből az órákból.


Örülök, hogy megismerhettem Ildit és remélem, a jövőben is segítségére lehetek, hálás vagyok, hogy hozzájárult a svájci sikeres interjúmhoz a nyelvi felkészítéssel.

Dr. Vanya Melinda, foglalkozás-egészségügyi szakorvos és nőgyógyász rezidens, Svájc

5.0
2019-12-20T22:36:32+00:00

Dr. Vanya Melinda, foglalkozás-egészségügyi szakorvos és nőgyógyász rezidens, Svájc

Dr. Vanya Melinda
Dr. Vanya Melinda vagyok, foglalkozás-egészségügyi szakorvos és nőgyógyász rezidens, külföldi munkavállalás miatt kezdtem el Piróth Ildikó órájára járni. Már az elején hozzá szeretném tenni, hogy nagyon nehéz volt kifejezetten orvosi szaknyelvet oktató német tanárt találni és rendkívül örültem, amikor sikerült rátalálnom. Rengeteget tanultam és fejlődtem az elmúlt fél évben és ezt neki köszönhetem. Az órákra mindig precízen és alázatosan készül és mind szókincs, mind a Berichtek írásában sikerült egy erős alapot nyújtania az itteni svájci munkavállaláshoz. Mindemellett az órák rendkívül jó hangulatban teltek mind a személyes, mind a Skype-on tartott órák. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a konzílium szimulációk rendkívül tetszettek és igyekszem én is segíteni az újonnan külföldre készülő rezidenseknek  és szakorvosoknak, esetleg hallgatóknak, mert én is sokat tanultam ezekből az órákból. Örülök, hogy megismerhettem Ildit és remélem, a jövőben is segítségére lehetek, hálás vagyok, hogy hozzájárult a svájci sikeres interjúmhoz a nyelvi felkészítéssel.
Norbi

2,5 hónap készülés után elsőre sikerült a felsőfokú osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga

Gimnáziumban tanultam utoljára németet, ez 22 éve volt, azóta lényegében nem foglalkoztam a német nyelvvel. Hirtelen "felindulásból" tervbe vettem, hogy leteszem az Osztrák Orvosi Kamara szakmai nyelvvizsgáját. A jelentkezés feltételei a közelmúltban változtak, így néhány hónapom maradt csak, hogy a meglévő középfokú nyelvvizsgámmal egyáltalán benevezhessek a vizsgára. Rövid keresés után ráakadtam Ildikóra, aki skype-on keresztül is tart órákat. Ez nekem nagyon szimpatikus és vonzó volt, mert nem kellett sehová elmennem nyelvórára, sokkal jobban be tudtam illeszteni a mindennapi programomba. Az órákat mindig a jó előre egyeztetett időpontban kezdtük, Ildikó hajszálpontosan hívott, órát lehetett állítani hozzá, ugyanakkor, ha nem végeztünk percre pontosan az óra végén, szó nélkül tovább tartotta az órát, akár 15 perccel is, hogy mindent befejezhessünk.


Szakmailag nagyon felkészült és minden szükséges segédanyagot biztosított az órákhoz. Annak ellenére, hogy nem orvos, a szakmai tartalmakban is nagyon járatos és folyamatosan fejleszti is magát, ő is készül az órákra, így nem okoznak neki problémát az orvosi német kifejezések. Emellett megszervezte azt is, hogy a vizsga elemét képező orvos-orvos konzultációt is gyakorolhassam másik, szintén a nyelvvizsgára készülő, vagy már vizsgázott orvos kollégával. Mindezek mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy egy kedves, szimpatikus hölgy ül a kamera másik oldalán, így a tanulás is sokkal kellemesebb.


Egyetlen "negatívumot" tudnék csak megemlíteni, hogy sajnos nem tudta helyettem megtanulni a szükséges anyagot és nem mehetett el helyettem vizsgázni, de elsőre sikerült a felsőfokú osztrák orvosi kamarai vizsga. 🙂 Minden egyébbel maximálisan meg voltam elégedve és csak ajánlani tudom.


Norbert, háziorvos, Budapest

5.0
2019-04-02T13:16:27+00:00

Norbert, háziorvos, Budapest

Norbi
Gimnáziumban tanultam utoljára németet, ez 22 éve volt, azóta lényegében nem foglalkoztam a német nyelvvel. Hirtelen "felindulásból" tervbe vettem, hogy leteszem az Osztrák Orvosi Kamara szakmai nyelvvizsgáját. A jelentkezés feltételei a közelmúltban változtak, így néhány hónapom maradt csak, hogy a meglévő középfokú nyelvvizsgámmal egyáltalán benevezhessek a vizsgára. Rövid keresés után ráakadtam Ildikóra, aki skype-on keresztül is tart órákat. Ez nekem nagyon szimpatikus és vonzó volt, mert nem kellett sehová elmennem nyelvórára, sokkal jobban be tudtam illeszteni a mindennapi programomba. Az órákat mindig a jó előre egyeztetett időpontban kezdtük, Ildikó hajszálpontosan hívott, órát lehetett állítani hozzá, ugyanakkor, ha nem végeztünk percre pontosan az óra végén, szó nélkül tovább tartotta az órát, akár 15 perccel is, hogy mindent befejezhessünk. Szakmailag nagyon felkészült és minden szükséges segédanyagot biztosított az órákhoz. Annak ellenére, hogy nem orvos, a szakmai tartalmakban is nagyon járatos és folyamatosan fejleszti is magát, ő is készül az órákra, így nem okoznak neki problémát az orvosi német kifejezések. Emellett megszervezte azt is, hogy a vizsga elemét képező orvos-orvos konzultációt is gyakorolhassam másik, szintén a nyelvvizsgára készülő, vagy már vizsgázott orvos kollégával. Mindezek mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy egy kedves, szimpatikus hölgy ül a kamera másik oldalán, így a tanulás is sokkal kellemesebb. Egyetlen "negatívumot" tudnék csak megemlíteni, hogy sajnos nem tudta helyettem megtanulni a szükséges anyagot és nem mehetett el helyettem vizsgázni, de elsőre sikerült a felsőfokú osztrák orvosi kamarai vizsga. 🙂 Minden egyébbel maximálisan meg voltam elégedve és csak ajánlani tudom.
5
6

Jelentkezz most a felkészítésre!

INGYENES az óramegbeszélés és az 1. nyelvóra!

Név (kötelező)

E-mail (kötelező)

Telefonszám (opcionális)

Milyen felkészítést szeretnél? (kötelező)*

Nyelvóra típusa (kötelező):*

Hány órát szeretnél venni hetente? (kötelező)*

Miért szeretnél német felkészítést? (kötelező)*

Hogy találtál ránk? (kötelező)

Melyik korosztályba tartozol? (kötelező)

Megjegyzés a jelentkezéshez: (kötelező)