A TELC Medizin B2-C1 német orvosi szaknyelvvizsga

A TELC Medizin B2-C1 német orvosi szaknyelvi vizsga nemzetközi nyelvvizsga, nem államilag elismert vizsga. Ez azt jelenti, hogy ha magyarországi munkavállaláshoz van szükséged erre a nyelvvizsga-bizonyítványra, akkor honosítani kell az erre hivatott hivatalnál (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ), és ezt követően kiállítják a magyar állam által elismert komplex nyelvvizsga-bizonyítványt. Külföldi munkavállaláshoz természetesen nincs szükség honosításra.

A Németországban megszokott vizsgáztatási rendszer szerint a nyelvvizsga két kimenetelű.

Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgázó részt vesz a TELC Medizin B2-C1 nyelvvizsgán, akkor bizonyos pontszám megszerzésével középfokú, tehát B2 szintű, magasabb pontszám elérésével pedig felsőfokú, azaz C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt szerez.

A megszerzett pontszámok alapján tehát a nyelvvizsga eredménye a következőképpen alakulhat:

B2 szintű (középfokú) nyelvvizsga-bizonyítványt kapsz, ha az egyes vizsgarészeken az eredményed eléri az alábbi pontszámokat:

I.+II.+III. vizsgarészekre: 32-49 pont

IV. vizsgarészre: 14-29 pont

V. vizsgarészre: 35-74,5 pont

C1 szintű (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványt kapsz, ha vizsgarészenként eléred az alábbi pontszámokat:

I.+II.+III. vizsgarészekre: 50-70 pont

IV. vizsgarészre: 30-40 pont

V. vizsgarészre: 75-100 pont

vagy
I.+II.+III. vizsgarészekre: 32-49 pont

IV. vizsgarészre: 30-40 pont

V. vizsgarészre: 75-100 pont

vagy
I.+II.+III. vizsgarészekre: 50-70 pont

IV. vizsgarészre: 14-29 pont

V. vizsgarészre: 75-100 pont

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha eléred a 60%-os teljesítményt. Ha elérted a 60%-ot, akkor összesítik az egyes feladatokban megszerzett pontszámokat, tehát összesítik a végleges pontszámot, és megállapítják a százalékos eredményt. Nemzetközi komplex nyelvvizsga-bizonyítványt állítanak ki, amelyet honosíthatsz, ha Magyarországon szeretnél munkát vállalni, és a munkádhoz szükséged van a bizonyítványra. De ha Németországban vagy Svájcban szeretnél elhelyezkedni, akkor nincs szükség a magyarországi honosításra.

Mivel a nyelvvizsga egynyelvű, így a vizsgán nem lehet szótárt használni.

A TELC Medizin B2-C1 német orvosi szaknyelvvizsga részei

Írásbeli vizsga

1. Hallott szöveg értése (Hörverstehen)

1.1. Igaz-hamis és feleletválasztós feladat: 2 rövid beszélgetést kell meghallgatni, amelyek alapján meg kell válaszolni 4 igaz-hamis és 2 feleletválasztós kérdést. A hanganyagot egyszer lehet meghallgatni.

1.2. Feleletválasztós feladat: egy előadás meghallgatását követően 8 elkezdett mondatot kell helyesen befejezni úgy, hogy a megadott 3 lehetséges válaszlehetőség közül ki kell választani az egyetlen helyeset. A hanganyag egyszer hallgatható meg.

1.3. Párosítós feladat: egy témával kapcsolatban több személy fejti ki a véleményét a hanganyagban. 11, betűjellel ellátott lehetőség van megadva, ezek közül kell azt az 5-öt kiválasztani, amelyek a legjobban illenek a szöveg tartalmához.

1.4. Igaz-hamis feladat: egy beszélgetést, vitát kell meghallgatni, majd a 6 állításról eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. A hanganyagot egyszer lehet meghallgatni.

2. Olvasott szöveg értése (Leseverstehen)

1.1. Párosítós feladat: 6 kérdésre kell megkeresni a választ 8 lehetséges megoldás közül. Például egy internetes fórumon olvasható 6 fórumbejegyzéshez meg kell találni a leginkább odaillő választ. A kérdéseket laikus páciensek teszik fel egyes betegségekkel, tünetekkel, esetekkel, másoktól hallott vagy az interneten olvasott terápiás tanácsokkal kapcsolatban. Lehetséges, hogy van olyan kérdés (jelen esetben fórumbejegyzés), amelyhez nem található megfelelő válasz.

1.2. Feleletválasztós feladat: egy hosszabb szöveg alapján be kell fejezni 11 mondatot a megadott lehetőségek valamelyikével. Minden mondathoz 3 lehetséges befejezés tartozhat. Mindegyik esetében az egyetlen helyes megoldást kell kiválasztani.

1.3. Igaz-hamis feladat: egy hosszabb szöveg elolvasása alapján el kell dönteni, hogy a megadott 8 állítás közül melyik igaz és melyik hamis.

3. Nyelvtani, lexikai ismeretek (Sprachbausteine)

3.1. Lyukas szöveg (Lückentext): egy hosszabb szövegből (például orvos és beteg közötti párbeszéd) 10 helyen kimaradtak a szavak, azaz hiányos. A kipontozott helyekre a megadott 15 válaszlehetőség közül kell kiválasztani a megfelelőt. Minden szót csak egyszer lehet felhasználni, és van felesleges válasz is. Ebben a feladatban nyelvtani és szókincsbeli tudásról kell számot adnia a vizsgázónak.

3.2. Feleletválasztós feladat lyukas szöveggel: egy hosszabb szövegből 10 helyen kimaradtak szavak, azaz hiányos a szöveg. A kipontozott helyekre be kell írni a megfelelő szót vagy szókapcsolatot. Minden esetben 3 válaszlehetőség közül kell kiválasztani az egyetlen helyeset.

4. Fogalmazási készség (schriftlicher Ausdruck)

4.1. Részben megírt dokumentumokat, kitöltött nyomtatványokat kell kiegészíteni, befejezni. Például a kezelőorvos kollégának írt ún. Arztbrief megfelelő részeit kell megszövegezni.

4.2. E-mail vagy feljegyzés megírása: például műszakváltás előtt előre megadott feljegyzések alapján kell e-mailt írni a kollégának egy páciensről. A megadott szempontokon felül 1 további információt pluszban bele lehet írni.

Szóbeli vizsga (mündlicher Ausdruck)

A vizsga szóbeli fordulója elején van 10 perc felkészülési idő, amely során a vizsgázó készíthet jegyzeteket, és azokat a vizsgán fel is használhatja. A vizsga során egy másik vizsgázóval kell beszélgetni, ezért az nem jó stratégia, ha felolvasod a jegyzeteidet.

1. Irányított beszélgetés orvos és beteg között: 7,5 perc/vizsgázó; betegfelvétel, anamnézis felvétele. Az egyik vizsgázó az orvos szerepét kapja, a másik a páciensét. Az orvos szerepét játszó vizsgázó a beszélgetés ideje alatt jegyzeteket készít, amelyek alkalmasak arra, hogy bemutassa a beteg problémáját, helyzetét. Kb. 5 percet kap a vizsgázó, hogy felkészüljön az esetbemutatásra (prezentáció).

2. Prezentáció: esetbemutatás: az orvos jegyzeteire támaszkodva kb. 2,5 perc alatt beszámol a páciensről. Az első szakaszban bemutatja a beteget, a kezelőorvos (vizsgázó) bemutatja a kollégáknak a beteget, pl. vizit alkalmával.

3. Kollégákkal folytatott megbeszélés: Kb. 2,5 percben a másik vizsgázó (orvos) legalább 2 kérdést tesz fel az 1. vizsgázónak a további kezelésekkel kapcsolatban. A kezelőorvos megválaszolja a kérdéseket.

4. Betegek hozzátartozóival folytatott megbeszélés: A páciens kartonja segítségével a kezelőorvos, a vizsgázó 2,5 percben beszélgetést folytat a hozzátartozó szerepét játszó vizsgáztatóval /vizsgáztatókkal. A hozzátartozó a páciens állapotáról tesz fel kérdéseket.

A vizsga szóbeli és írásbeli részére ugyanazon a napon, egymás után kerül sor.