Ha Németországban, Svájcban vagy Ausztriában szeretnél munkát vállalni, akkor szükséged lesz

 1. nagyon jó német nyelvtudásra
 2. approbációra, amely kiállításának a legtöbb helyen törvényileg előírt feltétele a felsőfokú szakmai  és a középfokú általános nyelvvizsga, tehát
 3. német nyelvvizsga-bizonyítványra
 4. egy csomó igazolásra a magyar hatóságoktól
 5. azok német nyelvű fordítására

Mi az az approbáció (Approbation)?

 

Az approbáció a hivatás gyakorlásához szükséges állami engedély, amelyet elismertetési eljárás során szerezhetsz meg. Bizonyos szakmákban ugyanis (pl. orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos) nem lehet a Magyarországon szerzett diplomával automatikusan munkát vállalni külföldön.

Orvosi német 3Az elismertetési eljárást abban a tartományban kell kezdeményezni, amelyben munkát szeretnél vállalni, hiszen a feltételek, az eljárás elindításához szükséges benyújtandó dokumentumok, igazolások tartományonként eltérőek lehetnek. Az elismertetési eljárás során az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a megszerzett diplomád, végzettséged megfeleltethető-e a Németországban szerezhető, azonos végzettséget adó diplomának, végzettségnek. Az eljárás elindításakor be kell fizetni az eljárási díjat. A hivatás gyakorlásához szükséges állami működési engedélyt akkor adják meg, ha a végzettséged egyenértékű a Németországban megszerezhető végzettséggel és az approbáció megszerzéséhez szükséges többi feltétel is teljesül, többek között megfelelő német nyelvtudással rendelkezel. Mivel Magyarország az Európai Unió tagállama, az itthon szerzett diploma esetében az EU-s irányelveknek megfelelően az engedélyeztetési eljárás automatikus. Az elismertetési eljárás lezárultával állami engedélyt kapsz arra, hogy a tevékenységedet gyakorold, akár kórházban vagy klinikán, akár saját praxisban dolgozol.

Ha szakorvosként akarsz munkát vállalni külföldön, akkor először az approbációt kell megszerezni, majd azt követően el kell indítani a szakorvosi minősítés elismertetését is.

Az alábbi honlapon találsz információkat arra vonatkozóan, hogy az egyes tartományokban mely hivatalnál lehet elindítani az approbációs eljárást, és milyen dokumentumokat kell benyújtani a kérelemhez. A város kiválasztása után megtalálod az adott tartományban az approbációhoz szükséges benyújtandó dokumentumok, igazolások listáját, és arról is tájékozódhatsz, melyik tartományban milyen típusú és szintű nyelvvizsga-bizonyítványt kérnek. Az eljárási díjakat szintén ezeken az oldalakon találod meg.

Anerkennung in Deutschland

Anerkennung für Ärzte in Deutschland

Az approbáció kiállításában illetékes hatóságok listáját az alábbi linken éred el:

Bundesärztekammer


Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.

 

Milyen szintű nyelvtudásra van szükségem a németországi munkavállaláshoz?

 

A szakmai körök nyomására a tartományi egészségügyi miniszterek 2014-től egységes német nyelvi teszt abszolválását írták elő a külföldi orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek számára a németországi munkavállalás feltételeként. Nemcsak a beszélt (azaz általános) nyelvben kell alapos nyelvismeretről számot adniuk, hanem a szaknyelvben is erősen haladó, azaz középfokú nyelvtudást meghaladó szintű, vagyis felsőfokú nyelvtudásra van szükségük. Ezt egyelőre nem egységesen alkalmazott jogszabály írja elő, ez még csak tervezet, de egyre több tartomány vezeti be kötelezően az előirányzott nyelvvizsga-követelményeket a munkavállalás feltételeként. Ezért mindig utána kell nézni, hogy az adott tartományban, ahol a leendő munkahely lesz, milyen nyelvvizsga-követelményeket írnak elő, és azokat teljesíteni kell, különben nem kaphatod meg az approbációt. A jövőben valószínűleg mindenhol felsőfokú szaknyelvi vizsgát (C1), általános nyelvből pedig középfokú nyelvvizsgát (B2) fognak kérni. Néhány tartományban ugyanis már régóta felsőfokú szaknyelvi vizsgát kell tenniük az orvosoknak ahhoz, hogy praktizálhassanak.

Egyelőre a tartományok maguk dönthetik el, hogy milyen nyelvvizsga-bizonyítványt kérnek, és hol kell letenni a szakmai nyelvvizsgát, de a cél az, hogy az egész országra nézve egységes előírásokat teremtsenek.

Német fogorvosi szaknyelv300xNyelvi követelmények orvosok és fogorvosok esetében:

Általános nyelvből B2, azaz középfokú nyelvtudás
Szaknyelvből C1, azaz felsőfokú nyelvtudás

Az orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek számára kötelező szaknyelvi vizsgát vagy az orvosi kamara előtt vagy az approbáció kiadásában illetékes hatóság előtt kell letenni. Jelenleg Nordrhein-Westfalen és Rheinland-Pfalz tartományokban már le lehet tenni a német orvosi szaknyelvi vizsgát.

Pszichológusok, pszichiáterek és gyermekpszichológusok esetében magasabb, azaz anyanyelvi nyelvtudáshoz közeli (C2) szintű szaknyelvi tudást és nyelvvizsga-bizonyítványt kérnek.


Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.

 

Milyen nyelvvizsgát lehet vagy kell tenni a németországi munkavállaláshoz?

Szaknyelvi vizsgák:

 • Egységes nyelvi teszt orvosoknak és gyógyszerészeknek (Németországban tehető le)
 • A célnyelvi országban az orvosi kamara előtt tett szaknyelvi vizsga (C1-es, azaz felsőfokú szintű)
 • TELC Medizin B2-C1 szaknyelvvizsga orvosok számára – Magyarországon is letehető
 • FIA (Freiburg International Academy) vizsga orvosok számára (Németországban tehető le)

Általános nyelvi vizsgák:

TELC:

 • TELC B2 – Magyarországon is letehető
 • TELC C1 – Magyarországon is letehető

Goethe-Zertifikat:

 • Goethe-Zertifikat B2 – Magyarországon is letehető
 • Goethe-Zertifikat C1 – Magyarországon is letehető
 • Goethe-Zertifikat C2 – Magyarországon is letehető

TestDaF:

 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – Magyarországon is letehető

ÖSD Zertifikat:

 • ÖSD Zertifikat B2 – Magyarországon is letehető
 • ÖSD Zertifikat C1 – Magyarországon is letehető

 

Az egységes német nyelvi teszt orvosoknak és gyógyszerészeknek

 

Az egységes német nyelvi tesztnek, amelyet az orvosoknak és a gyógyszerészeknek abszolválniuk kell az approbáció előfeltételeként, az alábbiakat kell magában foglalnia:

 1. Szituációs párbeszéd az orvos és a beteg között, amely a korábban leírt készségek meglétét vizsgálja (a vizsgarész időtartama 20 perc)
 2. Íráskészséget vizsgáló feladat: egy olyan szöveg megírása, amely a mindennapi dokumentáció vezetése közben rutinfeladatként felmerül: pl. kórlap, zárójelentés stb. (a vizsgarész időtartama 20 perc)
 3. Szituációs párbeszéd egy kollégával: pl. orvosi konzílium, gyógyszerészek esetében orvossal, fogorvossal vagy állatorvossal folytatott kommunikáció. A vizsgán német anyanyelvű orvos végzettségű kollégákkal kell beszélni, nem nyelvtanárokkal (a vizsgarész időtartama 20 perc).

A vizsga a hallott szöveg értése készséget, a beszédkészséget és az íráskészséget méri. Mindhárom feladatot sikeresen kell teljesíteni. Ha egy részvizsga nem sikerül, akkor az egész vizsgát meg kell ismételni.

A nyelvvizsgán nyújtott teljesítmény értékelését legalább két vizsgáztató végzi, a bizottsági tagok legalább felének pedig orvos végzettséggel kell rendelkeznie.

 

Orvosi kamara vagy gyógyszerészkamara előtt tett szaknyelvi vizsgák és a TELC Medizin B2-C1 szaknyelvvizsga

 

Orvosi német 4Az orvosi kamara vagy gyógyszerészkamara előtt tett szaknyelvi vizsgák is és a TELC Medizin B2-C1 nyelvvizsga is ezeket a kompetenciákat méri. A vizsgán tehát nem a szaktudást mérik fel, hanem a szaknyelvi tudást. A vizsgákon a vizsgabizottság tagjai között az adott szakma gyakorló szakemberei is ott vannak, tehát orvosok, gyógyszerészek, akiknek az anyanyelve német. A tartományok jogkörébe tartozik annak meghatározása, hogy az egységes nyelvi tesztet az elismertetést kérelmező az approbáció vagy működési engedély kibocsátására jogosult hatóság előtt vagy valamely orvosi, illetve gyógyszerészkamara előtt kell teljesítenie.

 

FIA

Több tartományban elfogadják a FIA (Freiburg International Academy) vizsgát. A FIA a Freiburgi Egyetemi Klinika kezdeményezése, amelynek keretében képzéseket, nyelvi kurzusokat indítanak külföldi orvosok számára. A FIA kidolgozta az ún. PKT-t, ami az orvos-beteg kommunikációt mérő teszt. Egyes tartományok elismerik a FIA előtt tett vizsgát a szükséges nyelvtudást igazoló vizsgaként, és megadják a működési engedélyt. A PKT-ra való jelentkezés előfeltétele a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megléte. A FIA azonban nem fogad el minden bizonyítványt, ezért Goethe, TELC vagy TestDaF nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése javasolt.

 

Ha nem vagy még B2-es szinten, akkor se keseredj el, jelentkezz középfokú nyelvi felkészítésre, ahol elsajátíthatod a kellő nyelvtani és szókincsbeli alapokat ahhoz, hogy közép- vagy felsőfokon megtanulhasd az orvosi, egészségügyi szaknyelvet.

 


Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.

Mit várnak el a német orvosi szakmai nyelvvizsgán az orvosoktól és a fogorvosoktól?

 

A vizsgán az orvosoknak és fogorvosoknak arról kell számot adniuk, hogy birtokában vannak olyan szintű német nyelvtudásnak, amely az orvosi hivatásuk gyakorlását lehetővé teszi.

Orvosi német 5A betegekkel folytatott kommunikáció során tartalmilag jelentősebb visszakérdezés nélkül meg kell érteni, mit mondott a páciens. Az orvosnak, fogorvosnak pedig folyékonyan kell beszélnie, könnyen értesse meg magát, ne okozzon gondot az anamnézis felvétele, a betegeket és hozzátartozóikat tájékoztatni tudja a leletek eredményéről, a betegségről, a további vizsgálatokról, beavatkozásokról, kezelésekről. El kell magyaráznia a kezelések és alternatív gyógymódok előnyeit és hátrányait is, a közöttük lévő különbségeket, mindezt olyan nyelvi szinten, hogy ne kelljen észrevehetően keresgélnie a szavakat, azaz folyamatos legyen a kommunikáció.

A kollégákkal folytatott megbeszélések alkalmával választékosan és világosan ki kell tudniuk fejezni magukat, hogy a félreértésekből kifolyólag ne kerüljön sor hibás diagnózisra vagy rossz döntésre a további terápiát illetően.

Írásban is erős nyelvtudásra van szükség, mert vezetni kell a dokumentációt, ki kell állítani a dokumentumokat.

 


KAPCSOLÓDÓ BEJEGYZÉSEK ←

Orvosi szaknyelvi magánórák

Orvosi szaknyelvi magánórák

Itt megtalálsz minden fontos információt az általam tartott német orvosi szaknyelvi magánórákról.
Hogyan érdemes hozzálátni a német orvosi szaknyelv tanulásához?

Hogyan érdemes hozzálátni a német orvosi szaknyelv tanulásához?

Az orvosi szaknyelv tanulásának alapfeltétele az, hogy legyen erős középfokú aktív nyelvtudásod...
A német orvosi kamarai nyelvvizsga

A német orvosi kamarai nyelvvizsga

Mit várnak el a német orvosi szakmai nyelvvizsgán az orvosoktól és a fogorvosoktól?   A vizsgán az orvosoknak és fogorvosoknak arról kell számot adniuk, hogy birtokában vannak olyan szintű német nyelvtudásnak, amely az orvosi hivatásuk gyakorlását lehetővé teszi. A betegekkel folytatott kommuni...
TELC Medizin német orvosi szaknyelvi vizsga

TELC Medizin német orvosi szaknyelvi vizsga

A TELC Medizin B2-C1 orvosi szakmai nyelvvizsga az alábbi készségeket méri: hallott szöveg értése (Hörverstehen) olvasott szöveg értése (Leseverstehen) nyelvtani, lexikai ismeretek (Sprachbausteine) íráskészség (schriftlicher Ausdruck) beszédkészség (mündlicher Ausdruck)   Az or...
Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Jelentkezés egyéni német orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre (magánóra)

Itt tudsz jelentkezni nálam német vagy osztrák orvosi kamarai nyelvvizsga felkészítésre. A nyelvórák skype-on zajlanak, de Szegeden személyesen is van lehetőség az órák látogatására.