Miért és milyen nyelvvizsgát kell tenni, ha gyógyszerészként szeretnék Németországban dolgozni?

Német gyógyszerész szaknyelvRendeletben szabályozzák, hogy akik Németországban gyógyszerészként szeretnének dolgozni, mind az általános, mind a szaknyelvi vizsgát le kell tenniük német nyelvből, amelyen számot kell adniuk arról, hogy valóban birtokában vannak a mindennapi munkavégzéshez, szakmájuk gyakorlásához szükséges németnyelv-tudásnak.

(A jogszabályt l. § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und § 11a Absatz 2 Satz 6 BundesApothekerordnung https://www.gesetze-im-internet.de/bapo/BJNR006010968.html)

Hol lehet gyógyszerészi szakmai nyelvvizsgát tenni német nyelvből?

Abban a tartományban kell a gyógyszerészi kamaránál jelentkezni nyelvvizsgára, amelyben szeretnél elhelyezkedni.

Milyen dokumentumok szükségesek a német gyógyszerészi kamarai nyelvvizsgára jelentkezéshez?

Minden esetben az adott tartományban illetékes kamaránál kell érdeklődni a benyújtandó dokumentumokról, de általában kérni szokták az alábbiakat:

  • kitöltött jelentkezési lap
  • Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) (Országos Egészségügyi és Szociális Hivatal) felszólítását tartalmazó levél, amelyben kérik a vizsga letételét
  • legalább B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

Ezt követően a tartományi gyógyszerészi kamara értesítőt küld az eljárási díjról, amelyet átutalással kell befizetni. A nyelvvizsga eljárási díja 375 euró.

Amint az összeg kifizetésre kerül, és beérkezik a kamarához, a kamara kiküldi a vizsgára behívó értesítőt.

Hogyan zajlik a német tartományi gyógyszerészi kamarai szaknyelvvizsga?

Német gyógyszerész szaknyelv 3A kamara mindenképpen abból indul ki, hogy a vizsgázó gyógyszerész szakember nyelvtudása B2 szintű, hiszen ezt a nyelvvizsga-bizonyítványának másolatával már a jelentkezéskor igazolnia kellett. Ennek megfelelően a vizsgáztató bizottsággal szakmai nyelvi ismereteiről kell számot adnia egy szakmai beszélgetés keretében. A vizsga felsőfokú, azaz C1 szintű nyelvismeretet követel meg.

A német gyógyszerészi szaknyelvvizsga esetében a vizsgázó a vizsgáztatóval folytat beszélgetést, tehát a nyelvvizsga nem páros vizsga.

A német tartományi gyógyszerészi kamarai szaknyelvvizsga vizsgabizottságában két gyógyszerész foglal helyet, azaz kollégák vizsgáztatnak.

A gyógyszerészi szaknyelvvizsga méri a hallott szöveg értése, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeket. A gyógyszerész szaktudását nem tesztelik.

A tartományi gyógyszerészi kamarai német nyelvvizsga 3 részből áll, időtartama kb. 20 perc.

A vizsgán rövid jegyzeteket lehet készíteni, amit a vizsga során lehet használni.

A vizsgán használható segédeszközöket a kamara biztosítja a vizsgázó számára:

  • szakmai információk az előre elkészített gyógyszerkészítményről
  • orvosi és gyógyszerészeti kézikönyvek, pl. Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch, Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch
  • zsebszámológép
  • papír és toll

Sikeres nyelvvizsga esetén a kamara kiállítja az erről szóló igazolást.

A német tartományi gyógyszerészi kamarai szaknyelvvizsga részei és feladatai

  1. Szituációs párbeszéd a gyógyszerész és a beteg között

Követelmények:

A vizsgázónak spontán, folyékony kommunikációval kielégítően kell tájékoztatnia a betegeket, el kell látnia tanácsokkal.

A vizsgázó feladata:

Gyógyszerkiadás során tájékoztatni kell és tanáccsal ellátni a betegeket egy gyógyszerrel kapcsolatban, ismertetni kell a készítmény mellékhatásait is. El kell mondani a betegnek, hogyan szedje a gyógyszert, valamint hogyan dobhatja el azt. Ezen szituációs feladat során laikusok számára is érthető megfogalmazást kell alkalmazni, és lehetőség szerint kerülni kell a szakszavak használatát.

  1. Írásos dokumentáció

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy képes a receptúrák és defektúrák elkészítését leíró gyártási utasításokat készíteni és a dokumentációs és címkézésre vonatkozó követelményeknek megfelelni.

A vizsgázó feladata:

Az írásbeli vizsgarészen a megállapított mellékhatás alapján ki kell tölteni a Német Gyógyszerészek Gyógyszerészeti Bizottságához (AMK – Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker) benyújtandó gyógyszermellékhatás-bejelentő nyomtatványt (Bericht über unerwünschte Arzneimittelwirkungen, letölthető innen: https://www.abda.de/fileadmin/assets/Arzneimittelkommission/PDF/uaw_bogen.pdf).

  1. Gyógyszerész kollégával folytatott szituációs párbeszéd

Követelmények:

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy félreértések nélkül képes megértetni magát a gyógyszertár alkalmazottaival, kollégákkal. A recepteket hibátlanul kell értenie és elmagyaráznia. Ha a recept nem egyértelmű, akkor gördülékenyen kell tisztáznia a kérdéseket a receptet felíró orvossal.

 A vizsgázó feladata:

A vizsgázó tájékoztatja a gyógyszerész kollégát a betegről, a mellékhatásokról és adott esetben a szakmai adatokról. A vizsgarész végén a vizsgázónak a gyógyszerészeti szakszavakat laikusok számára is érthető kifejezésekre kell lefordítania írásban egy szóval, vagy legfeljebb néhány szóban.

További információ itt olvasható a nyelvvizsgával kapcsolatban:

https://www.dkgev.de/dkg.php/cat/41/aid/12256/start/40/title/Beschluesse_der_87._Gesundheitsministerkonferenz_%282014%29%3B_Eckpunkte_zur_UEberpruefung_der_fuer_die_Berufsausuebung_erforderlichen_Deutschkenntnisse_in_den_akademischen_Heilberufen